Partneři

Partners

equalizent

equalizent byl založen v roce 2004 a zaměřuje se na 4 hlavní oblasti: osoba neslyšící; osoby sluchově postižené; znaková řeč a diversity management.

školení equalizentu a koncept společnosti jsou v Evropě unikátní. 

Equalizent prostřednictvím různých školení a poradenských služeb podporuje neslyšící a sluchově postižené, stejně tak i osoby s jiným zdravotním postižením, aby si našli práci. Třetina zaměstnanců jsou neslyšící. To znamená, že neslyšící žáci jsou školeni neslyšícími osobami. 

equalizent pořádá každoroční Diverzitní ples – událost, která je všem přístupná a se koná ve Vídni v Rakousku. Equalizent založil také interaktivní výstavu HANDS UP (ruce vzhůru), která zvyšuje povědomí o Světě neslyšících.

Další informace o equalizentu najdete na: 
www.equalizent.com (v němčině a angličtině)

Centrum Vizualizace A Interaktivity Vzdelavani, s.r.o.

CVIV je soukromá společnost, která vyvíjí software pro školení a vzdělávání, vytváří interaktivní multimediální produkty, vzdělávací videoprogramy a multimediální vzdělávací produkty, které jsou zaměřené zejména na vzdělávací potřeby starších osob a osob se zdravotním postižením.    

CVIV je aktivní v oblasti inkluzivního vzdělávání. Primárními cílovými skupinami jsou osoby se zdravotním postižením a starší osoby. CVIV úzce spolupracuje s partnery v České republice i v zahraničí.

Zaměstnanci CVIV již více než deset let pracují na projektech v oblastech inkluzivního vzdělávání a inkluzivního zaměstnávání. Výstupy projektu CVIV jsou zaměřeny na šíření příkladů osvědčených postupů inkluzivního vzdělávání a zaměstnanosti.

Další informace o CVIV najdete na: 
https://www.cviv.cz/ (v češtině a angličtině)

Hamburger Arbeitsassistenz

Společnost Hamburger Arbeitsassistenz gGmbH byla založena v roce 1992 skupinou the Landesarbeitsgemeinschaft Eltern für Integration e.V. v Hamburku (místní sdružení rodičů pracujících na sociální integraci osob se zdravotním postižením – založilo se samo v roce 1982)

Cílem Hamburger Arbeitsassistenz je zlepšit pracovní integraci lidí, kteří jsou kvůli typu a závažnosti svého zdravotního postižení na obecném trhu práce zvlášť znevýhodněni. Jedná se zejména o lidi s poruchami učení a s kombinovanými zdravotními postiženími.

Hamburger Arbeitsassistenz je zaměřena na koncepci „podporovaného zaměstnávání“, a tedy na profesní integraci v podnicích na obecném trhu práce.

Další informace o Hamburger Arbeitsassistenz najdete na: http://www.hamburger-arbeitsassistenz.de (v němčině)

DeafStudio

DeafStudio je občanské sdružení, které v prosinci 2008 založilo 5 neslyšících mladých lidí a které se snaží vzdělávat, informovat, senzibilizovat a zvyšovat povědomí o kultuře a potřebách neslyšících komunit.

DeafStudio si klade za cíl chránit kulturní bohatství neslyšících a sluchově postižených lidí a také poskytovat vzdělávání neslyšících podporu. Organizace chce prostřednictvím svých projektů a aktivit inspirovat komunitu neslyšících i komunitu jako celek.

DeafStudio pracuje v následujících oblastech: vzdělávací a odborné činnosti, poradenské a konzultační činnosti; kulturní a školicí činnosti; zvyšování povědomí a senzibilizace prostřednictvím seminářů, přednášek, konferencí a pracovních seminářů (workshops), praktických setkání, sportovních a rekreačních aktivit; zvyšování odborné úrovně občanů, rodičů, studentů, dětí a veřejnosti prostřednictvím školení a pracovních seminářů; a spolupráce s pedagogy a studenty vzdělávacích institucí. 

Další informace o DeafStudio najdete na:
http://deafstudio.net/ (ve slovenštině)

Tato webová stránka používá cookies, aby bylo na naší webové stránce zajištěno poskytování co nejlepších zkušeností

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Skip to content