O projektu

o nás

Career Path Inclusive (Inkluzivní profesní dráha) je projekt Erasmus+, jehož hlavním cílem je navrhnout, vyvíjet a testovat digitální multimediální nástroje pro kariérní poradenství ve znakovém jazyce. Neslyšící mladí lidé jsou schopni plánovat si svoji profesní dráhu bez cizí pomoci ve svém mateřském jazyce a mladí neslyšící se tak cítí oprávněni a informováni při svém výběru budoucího povolání.

Děti a mládež, kteří jsou neslyšící nebo nedoslýchaví čelí mnoha překážkám ve vzdělávání, odborné přípravě a zaměstnávání. I přes značný pokrok v posledních letech ve většině evropských zemí stále ještě není k dispozici odpovídající dvojjazyčné vzdělávání ve znakovém jazyce a v písemném jazyce. To v praxi znamená, že mnohé neslyšící děti získávají jen nižší úroveň gramotnosti a mají k dispozici jen nedostatečné množství dvojjazyčných zdrojů.

Dostupnost nástrojů kariérního poradenství ve znakovém jazyce umožnuje neslyšícím mladým lidem, aby se sami rozhodli, plánovali a experimentovali ve svém prvním jazyce, čímž se usnadní větší sebeurčení a inkluze.

K dispozici budou dva projektové výstupy:

ZKONTROLUJTE SVUJ PROFIL (CHECK YOUR PROFILE) je on-line generator, který poskytuje návrhy pro  oblasti práce založené na sérii otázek ve znakovém jazyce a jednoduchém textu o zájmech a o silných a slabých stránkách uživatele.

SADA NÁSTROJů PRO VÝBĚR PROFESE (CAREER PATH TOOLKIT) je multimediální soubor nástrojů, která umožní uživatelům získat přehled o konkrétním povolání prostřednictvím dalších bezbariérových informací ve znakovém jazyce a v jednoduchém textu.

Nástroje budou k dispozici v následujících znakových jazycích: rakouském, českém, slovenském a německém stejně jako v německém, českém a slovenském psaném jazyce. Použití jednoduchého textu a zaměření na visuální prezentaci znamená, že nástroje mohou používat i jiné skupiny jako jsou osoby s mentálním postižením anebo slyšící mladí lidé,kteří chtějí získat dovednosti a kompetence v oblasti znakového jazyka.Tyto nástroje mohou být použity v odborných školách stejně jako ve školách integrujících žáky se sluchovým postižením i v organizacích,které nabízejí služby zaměstnanosti,poradenství a podpory osobám se sluchovým postižením v celé střední Evropě.

Získat leták?

Tato webová stránka používá cookies, aby bylo na naší webové stránce zajištěno poskytování co nejlepších zkušeností

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Skip to content